Pharmaceutical Products

Share us

3F-A-PVP

Description

3F-A-PVP

474762091@qq.com
http://www.lygshhg.com
http://lygshhg.guidechem.com
skype:lygshhg474762091

3F-A-PVP
U48800
4-CDC
MDPVP
EG-018
4-FEA
2-FDCK
4-CL-PVP
AZ-037
AB-CHFUPYCA
MDPHP
HEXEN
BK-EDBP
4-MPD
AB-FUPPYCA
3-FPM
3-MEO-PCP
Isopropylphenidate
Methoxyacetylfentanyl
FUB-AMB
5F-ADB
FUB-AKB48
5F-MDMB-2201
Dibutylone
4-CEC
FDU-PB22
4-MEO-MIPT

Read More

Previous

4-MPD...

Lianyungang Shenghong Chemical Co.,Limited

organic chemical raw materials, pharmaceutical intermediates, chemical

Read More

Contact

Tel: 8618651252220
Address:
Duigougang Chemical garden,Liangyungang ,Jiangsu,China, Jiangsu, China,

H5响应式定制设计
26种语言,SEO营销型网站


H5/响应式/营销型企业网站; 26种语言扩展;
覆盖: 英文、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、阿拉伯语、波斯语、日语、韩语
了解更多