Send Inquiry

HUBEI JINDI IMPORT & EXPORT TRADING CO.,LTD

Spun Polyester Yarn,Dyed Polyester Yarn,Ring Spun Polyester Yarn

Address: Lingjiaohu Wanda Plaza A2 building 1406, Jianghan District,
Wuhan, Hubei
China, 430000

Tel: 86-153-42336545
Fax: 86-027-85506388

H5响应式定制设计
26种语言,SEO营销型网站


H5/响应式/营销型企业网站; 26种语言扩展;
覆盖: 英文、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、阿拉伯语、波斯语、日语、韩语
了解更多